8 maja 2024 r. odbyło się spotkanie słuchaczy NUTW z psycholożką p. Magdaleną Żukowską. Temat : ” Emocjonalne self-care, co mogę zrobić by się o siebie zatroszczyć ” . Pani psycholog zwróciła uwagę na samoopiekę, w tym odpowiednią dietę, sen i aktywność fizyczną. Podkreśliła ważność relaksacji, troskę o emocje i regularny rytm dnia. Bardzo interesujący wykład, wiedza potrzebna w codziennym życiu.


10 kwietnia dr Radosław Supranowicz z UWM w Olsztynie wygłosił wykład pod tytułem: „Ludwig van Beethoven jako outsider”. Pan dr Supranowicz przedstawił życiorys i wiele ciekawostek z życia związanych z głuchotą genialnego niemieckiego muzyka.


Dnia 24.04.2024r. odbyło się spotkanie słuchaczy NUTW. Nasza koleżanka Zosia Rykowska wzięła udział w programie Erasmus + ” Aktywny Senior uczy się angielskiego i zwiedza świat ” . Tygodniowe szkolenie odbyło się na Malcie. Zosia opowiedziała jak przebiegało to szkolenie i w jakim pięknym miejscu się odbyło. Pokazała zdjęcia z Malty, urocze krajobrazy i zabytki.


7 lutego 2024 r. mieliśmy przyjemność gościć p. Lewikowskiego, ratownika medycznego Państwowej Straży Pożarnej, który poinstruował zebranych jak udzielić pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym w różnych przypadkach.


W dniu 24 stycznia słuchacze NUTW uczestniczyli w spotkaniu z Panią dr Agnieszką Kowalską. Tematem były ” Prawa pacjenta w praktyce „, które reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 . Tematyka bardzo interesująca. Dowiedzieliśmy się czego można oczekiwać od służby zdrowia ale również, że pacjent ma nie tylko prawa, ale również obowiązki.


10.01.2024 r. wysłuchaliśmy wykładu mgr pielęgniarstwa Anny Szypulskiej pod tytułem „Zdrowe odżywianie w złotym wieku, klucz do aktywnego i pełnego życia”. Oprócz wykładu słuchacze mogli skorzystać z pomiaru glukozy, ciśnienia tętniczego oraz BMI, które przeprowadzali studenci I roku kierunku Pielęgniarstwa Szkoły Zdrowia Publicznego w Olsztynie. Pani Ania jest opiekunem roku i wykładowcą w tej uczelni. Dziękujemy. Wykład bardzo interesujący.


Dnia 22 listopada 2023r słuchacze NUTW wysłuchali wykładu p. dr Anety Omelan z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – „Atrakcje turystyczne, czyli czego to ludzie nie wymyślą „. Dowiedzieliśmy się o ciekawych bazach hotelowych wykonanych z soli, lodu, zawieszonych na drzewach, umieszczonych w beczkach po winie czy na wodzie. Równie ciekawie prowadzona jest działalność gastronomiczna np. w formie sal szpitalnych, wiszących w powietrzu stolików czy nawet zastawy w formie sanitariatów.


Dnia 11.X 2023r odbyło się spotkanie słuchaczy NUTW. Gościem była nowa dyrektor Stacji Sanitarno Epidemiologicznej p. Beata Rapacka. Przedstawiła zebranym strukturę organizacyjną Sanepidu, zadania i ich realizację.

27 września 2023r. wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI, prof. UWM. Tytuł wykładu: „Ewolucja człowieka z perspektywy kobiet i sztucznej inteligencji”.


Kobiety w amerykańskim departamencie stanu

6 czerwca 2023 r. odbyło się ostatnie spotkanie słuchaczy NUTW, w tym roku akademickim. Zebrani wysłuchali prelekcji na temat kobiet, które osiągnęły wielkie sukcesy w amerykańskiej polityce. Temat w bardzo interesujący sposób przedstawiła p. dr Magdalena Kumelska – Koniecko, pracownik naukowy UWM w Olsztynie. Na zakończenie była miła niespodzianka. Cztery osoby za uważny udział w szkoleniu otrzymały nagrody w postaci publikacji autorstwa prowadzącej.


Afryka oczami pracownika UNICEF

10.05.2023 r. słuchacze NUTW uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielką UNICEF p. Agnieszka Podolecką, orientalistką i afrykanistką. Temat spotkania to „Afryka oczami pracownika UNICEF i jak skutecznie pomagać”.


Szukajmy zdrowia w przyrodzie

12.04.2023 r. nasi słuchacze wysłuchali wykładu ” Szukajmy zdrowia w przyrodzie”, który przedstawiła farmaceutka p.Tamara Chorążyczewska – Ambroziak. Tematyka wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy.


Z uśmiechem ci do twarzy. Dobry humor – lepsze życie

15 marca 2023 r. wysłuchaliśmy ciekawego wykładu o wpływie uśmiechu na nasze samopoczucie i zdrowie wygłoszonego przez p. Jacka Łapińskiego.


August II Mocny. Niemiec na tronie Polski”.

Dnia 22 lutego odbyło się zebranie słuchaczy NUTW połączone z wykładem. Historię Augusta II Mocnego i jego 37-letniego panowania przedstawił mgr historii Dariusz Lewkowicz.


Stan prawny nieruchomości

Dnia 8 lutego odbyło się zebranie słuchaczy NUTW. Pan Leszek Śpiewak wygłosił prelekcję na temat – „Stan prawny nieruchomości – księga wieczysta” i inne zagadnienia z tym związane. Tematyka prawnej strony nieruchomości spotkała się z zainteresowaniem słuchaczy.


Samotność kobiet – z wyboru, samotność we dwoje, samotność w tłumie

7 grudnia 2022 r. na zebraniu ogólnym Słuchacze NUTW gościli prof. dr Agnieszkę Górską – rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Pani Rektor wygłosiła wykład ” Samotność kobiet – z wyboru, samotność we dwoje, samotność w tłumie „


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

26 X 2022 r. odbyło się spotkanie słuchaczy NUTW. Zalety mapy i korzystanie z niej przedstawiła funkcjonariuszka policji A. Pepłowska. Drugim tematem, który omówiły pracownice ZUS to załatwianie spraw w ZUS bezpośrednio lub poprzez platformę usług elektronicznych.” Kreolia, kraina kreatywności”

25 maja 2022 r. słuchacze NUTW spędzili w Jerutkach, na zaproszenie „Fundacji na rzecz wspierania rozwoju kreatywności oraz rozwoju twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych . W otoczeniu przyrody, przy muzyce na starych instrumentach i tańcach z różnych stron świata miło upłynął czas. Było też ognisko i smaczny poczęstunek. Na zakończenie wizyta w barokowym Kościele z XVIII wieku.


Historia polskiego pieniądza

Dnia 20.04 słuchacze NUTW wysłuchali wykładu nt.” Historia polskiego pieniądza, zabezpieczenia banknotów, emisja kolekcjonerskich monet i emisja banknotów, które nigdy nie trafiły do obiegu „. Temat został interesująco zaprezentowany przez przedstawicielkę NBP.


6 kwietnia 2022 p. Beata Rapacka wygłosiła wykład na temat „Jak dbać o odporność”.


Spotkania z arteterapeutką
Od kwietnia 2022 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań z p. Izą Fabisiak, specjalistką od arteterapii.
Arteterapia polega na wykorzystywaniu w procesie terapeutycznym różnych form sztuki. Ma ona pomagać w zapobieganiu lub łagodzeniu skutków chorób typowych dla wieku podeszłego.
Na pierwszym spotkaniu p. Iza przekazała słuchaczom informacje na temat stresu: przyczyn, objawów i radzenia sobie w sytuacji stresowej. Słuchacze przećwiczyli jedną z metod relaksacyjnych – prawidłowe oddychanie (przy muzyce). Grupa spotyka się we wtorki.


„Poetka odmiennych krain”

23 marca 2022 r. wysłuchaliśmy wykładu, który wygłosił p.Waldemar Smaszcz – pisarz, eseista, historyk literatury, krytyk literacki i tłumacz. Tematem była wciąż nierozpoznana twórczość poetycka Marii Konopnickiej”.


„Jak zwyciężać w ten trudny czas”
12 października 2021 r. wysłuchaliśmy bardzo optymistycznego i budującego wykładu p. Jolanty Szwalbe „Jak zwyciężać w ten trudny czas”. Pani Jolanta przekazała dobrą energię i zaproponowała otaczanie się dobrymi myślami i dobrymi ludźmi. Cytując znanych i mniej znanych ludzi pokazała, że to bardzo korzystnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Bardzo merytoryczny i ciekawy wykład.


„Udar mózgu, czynniki ryzyka, objawy” – prelekcja mgr Anny Szypulskiej (04.02.2020).

Pani Anna Szypulska nie pierwszy raz podzieliła się z nami swoją wiedzą medyczną. Z przyjemnością i zainteresowaniem słucha się Jej wykładów.


„Żyj długo i zdrowo”

Spotkania w ramach projektu „Żyj długo i zdrowo” rozpoczęły się w k. sierpnia 2020 r. Prowadziła je Halina Pyszko.
Uczestnicy poznali właściwości lecznicze ok. 20 roślin m.in. żywokostu, nawłoci, wrotyczu, skrzypu polnego, czosnku niedźwiedziego, głogu, czarnego bzu czy dziewanny.
Kolejnym etapem było poszukiwanie ich podczas wycieczek plenerowych, a następnie przygotowywanie z nich specyfików leczniczych w postaci: herbatek, wywarów, naparów, olejków czy maści.
Realizację projektu zakończyła pogadanka mgr B. Rapackiej na temat piramidy zdrowego żywienia, układania codziennego jadłospisu i form aktywności fizycznej seniorów.


Wykłady : „Piramida zdrowego żywienia ……” i „Covid 19 …….”
6.X.2020 r. w ramach projektu „Żyj zdrowo i długo” słuchacze NUTW wysłuchali dwóch wykładów p. mgr Beaty Rapackiej.
Pierwszy nt. „Covid 19, początki epidemii, przebiegu zakażenia, objawów i ochrony przed zakażeniem”.

13.X.2020 r.- drugi wykład „Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla osób w wieku starszym”. Szczegółowo omówiono zasady zdrowego odżywiania, układania codziennego jadłospisu i form aktywności fizycznej.


Protokół dyplomatyczny i savoir vivre

Wykład dr hab. Tomasza Modzelewskiego ( 05.11.2019 r. cz.1. i 18.02.2020 r. cz.2.).
Wykład bardzo interesujący mówiący o dobrych obyczajach, przestrzeganiu właściwych manier na płaszczyźnie towarzyskiej i zawodowej.


„Oni byli tu przed nami” – prelekcja Marii Ruksimowicz-Skibińskiej (03.12.2019).

Pani Maria Ruksimowicz-Skibińska jest autorką książki „Oni byli tu przed nami” opowiadającej o losach Mazurów.


Produkcja żywności, zmiany klimatu, a los naszej planety – wykł. prof. Stefana Smoczyńskiego – (24.09.2019).


Prawa konsumenta – wykład dr A. Kowalskiej (09.02.2018).

P. Agnieszka zapoznała nas ze zmianami jakie zaszły w prawach konsumenta np.
– w jakim czasie i na jakiej podstawie możemy zwrócić towar lub, że informacje typu „po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się”, czy „towar przeceniony nie podlega reklamacji” nie mają mocy prawnej.


Prawa seniora – wykład St. Brzozowskiego (12.01.2018)

P. Brzozowski jest działaczem Federacji Organizacji Społecznych woj. warmińsko-mazurskiego. FOS-a pomaga osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Dużą zasługą stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom starszym poprzez interweniowanie w sytuacjach nieprawidłowości w opiece lekarskiej, warunków w ośrodkach dla seniorów, warunków mieszkaniowych itp.


Senior w internecie

Szkolenie słuchaczy NUTW na temat zagrożeń i bezpiecznego poruszania się w internecie przeprowadziła sierżant A. Popławska z Komendy Policji w Nidzicy.


Niedosłuch jako choroba cywilizacyjna XXI w.

Zagadnienie to przedstawiła p. Jolanta Stańczyk z firmy GERS – dobry słuch. Zainteresowani słuchacze NUTW mogli skorzystać z badania drożności i szczelności przewodu słuchowego.


Co powinniśmy wiedzieć o spadkach, darowiznach i testamentach – spotkanie z dr Agnieszką Kowalską

Losy majątku pozostawionego przez osobę zmarłą regulują przepisy ks. IV Kodeksu Cywilnego oraz w odpowiednim zakresie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. P. Agnieszka szczegółowo i przystępnie omówiła wszystkie zagadnienia.


Prehistoryczne bursztyniarstwo na Żuławach Wiślanych

to temat kolejnego już spotkania z prof. zw. dr hab. Ryszardem Mazurowskim, kierownikiem Zakładu w Instytucie Archeologii Pradziejowej UW.


Senatorowie na obradach i w kuluarach sejmu w XVII.

Dr hab. Adam Korytko z Zakładu Historii Nowożytnej UWM przybliżył nam funkcjonowanie sejmu w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.


Czy historia ma sens? Wykład dr Piotra Wasyluka ( 08.01.2016 r.)

Dr Wasyluk, adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii UWM, powołując się na rozważania filozofów starał się nam uzmysłowić, jak złożonym problemem jest „sens historii”.


Z historii savoir vivre i obyczajności. Podręczniki Erazma z Rotterdamu i Ignacego Legatowicza.

Wykład dr Małgorzaty Chudzikowskiej-Wołoszyn z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.


Finansowanie świadczeń zdrowotnych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej

Dr A. Kowalska zapoznała nas z najnowszymi regulacjami prawnymi w zakresie w/w tematu, omawiając szczegółowo, jakie wymogi należy spełniać, by uzyskać zgodę NFZ na świadczenia zdrowotne poza Polską.


Atrakcje turystyczne spotkanie z dr Anetą Omelan z UWM – IV 2015 r.

„Atrakcje turystyczne” to hasło tematyczne spotkania. Pani dr przedstawiła ciekawe, a właściwie dziwne miejsca na wypoczynek. Co prawda doba hotelowa nie na naszą kieszeń ale posłuchać i obejrzeć było warto. I tak na boliwijskiej pustyni zobaczyliśmy hotel z soli, Szwedzi na sezon zimowy zapraszają do hotelu z lodu, Szwajcaria szczyci się hotelem w beczkach po piwie, Tajwan zaskakuje turystów siedzeniami w restauracji w kształcie sedesów, restauracja w stylu szpitala, promująca bezpieczny seks ( tzn. konsumenci dostają prezerwatywy w prezencie, a kelnerzy obsługują w czapeczkach w kształcie prezerwatyw ) i wiele innych ciekawych przykładów. Można je spuentować jednym zdaniem – „czego to ludzie nie wymyślą”.


„Relacje wyznaniowo-narodowościowe w pow. nidzickim po drugiej wojnie światowej” – wykład księdza Krzysztofa Bielawnego:


Ksiądz Bielawny jest autorem publikacji pt.”Nidzica i okolice. Katolicy i ewangelicy po 1945 r.”. W swoim wystąpieniu przedstawił zmiany polityczne, konfesyjne, narodowościowe i społeczne w byłych Prusach Wsch. Jednakże najbardziej skupił się na relacjach wyznaniowo narodowościowych w pow. nidzickim.


Jerozolima miasto trzech religii.

Jerozolima, uznawana za centrum świata, to miasto szczególnie ważne dla trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Dzięki p. Jadwidze Pilawskiej, która uczestniczyła w wycieczce do Ziemi Św. odbyliśmy wirtualną podróż do tego ciekawego miejsca.


Sukces wieku dojrzałego”spotkanie z psychologiem Igorem Siedleckim

” Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu „ ( B. Franklin ). Wykładowca przedstawił nam różne etapy rozwoju psychofizycznego człowieka, skupiając się głównie na drugiej połowie życia. Zachęcał do aktywności fizycznej i umysłowej, by za wcześnie nie zgorzknieć i nie obrazić się na świat.


” Pacjencie poznaj swoje prawa „
X 2013 r. – wykład przygotowany przez studentów V roku prawa UWM pod kierunkiem dr Agnieszki Kowalskiej.


W styczniu 2013 r. kol. Grzegorz Busz opowiedział o swojej podróży na Daleki Wschód
Była to miesięczna podróż z żoną i przyjaciółmi. Dzięki licznym fotografiom i obszernym komentarzom, spędziliśmy czas podziwiając malownicze krajobrazy, poznając kulturę, obyczaje i warunki życia w Malezji, Kambodży, Indonezji i Singapurze.


Kol. Lucyna Denis podzieliła się wrażeniami z podróży do RPA
W interesujący sposób opowiadała, ilustrując zdjęciami, różnice w poziomie życia w dzielnicach białych i kolorowych mieszkańców RPA.


„Jak mówić, żeby nas słuchano i jak słuchać, żeby do nas mówiono” – 2013 r. – wykład p. Bożeny Chrostowskiej z UWM w Olsztynie
Jak kształtować u siebie sztukę komunikacji. Mottem wykładu były słowa Sokratesa „Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali niż mówili”.


Maj 2013 r. – spotkanie z prof. archeologii UW p. Ryszardem Mazurowskim
Pan profesor z pochodzenia jest nidziczaninem, tu się urodził i tu chodził do szkoły. Z pasją opowiadał o odkryciach własnej ekipy, ilustrując wykład przeźroczami.


„Melancholia w polskiej i europejskiej literaturze i sztuce”– 23.11.2012 r. – wykład dr hab. Hanny Ratusznej

Pani Hanna, nidziczanka, pracownik naukowy UMK w Toruniu prześledziła motywy melancholii od starożytności do czasów współczesnych. Pojęcie to było różnie rozumiane przez twórców w zależności od epoki.


„Choroby układu pokarmowego”– 13.10.2012 r. – wykład p. dr Bronarczyk-Pawłowskiej

To, czego dowiedzieliśmy się z interesującego wykładu można zawrzeć w jednym zdaniu – nasza kondycja i zdrowie uwarunkowane są genetycznie ale tryb życia i sposób odżywiania ( to co i jak jemy ) ma największy wpływ na nasze zdrowie.


„Prawa seniorów” – wykład prof. Stanisława Brzozowskiego
28 września 2012 r. prof. St. Brzozowski, pracownik federacji organizacji pozarządowych, dziennikarz Gazety Olsztyńskiej i rzecznik praw ludzi starszych, zapoznał Słuchaczy NUTW z prawami seniorów.


„Polskie konstytucje”– 07.04.2011 r. – wykład prof. Tadeusza Iwińskiego
Wykład bardzo ciekawy, pełen barwnych anegdot i ciekawostek np, że nasza konstytucja zawiera aż 243 artykuły, a amerykańska tylko 7 art. z 27 poprawkami wprowadzonymi w ciągu ostatnich 9 lat, natomiast Wielka Brytania nie posiada w ogóle konstytucji. Po wykładzie p. prof. udzielał szczegółowych odpowiedzi na pytania słuchaczy.


„O Unii Europejskiej”– 09.02.2011 r. – wykład prof. Tadeusza Iwińskiego
Prof. Iwiński, poseł kilku kadencji z Warmii i Mazur, obecnie europoseł, polityk o znacznych dokonaniach, podczas wykładu skoncentrował się na historii UE od początku jej istnienia aż do czasów obecnych.


„Prawa pacjenta”– 26.01.2011 r. – wykład dr Agnieszki Kowalskiej
Pani Agnieszka, nidziczanka, pracownik naukowy UWM w Olsztynie, zapoznała nas z prawami pacjenta, które dotyczyły leczenia zarówno w kraju, jak i poza granicami


„Historia powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego”– 15.09.2010 r. – wykład prof. Ryszarda Góreckiego
Podczas inauguracji nowego roku akademickiego wykład o historii UWM wygłosił jego rektor i senator RP – prof. R. Górecki.


„Jaką twarz ma polityka”– kwiecień 2010 r. – wykład dr Beaty Kosiby
Czy etyka i moralność istnieją w świecie polityki? Czy politycy pamiętają jeszcze, że coś takiego istnieje. Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy w bardzo interesującym wykładzie nidziczanki, dr Beaty Kosiby, pracownika UWM.
Wniosek: tak, istnieją ale czy politycy o tym pamiętają.


„Jak się uczyć” – spotkanie z p. Zbigniewem Gontarzem – 2009 r.
Prowadzący, dyr. Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Olsztynie, objaśniał procesy myślowe uczącego się oraz polecał najlepsze metody przyswajania wiedzy.