Zajęcia realizowane w ramach zadań publicznych współfinansowanych przez Gminę Nidzica, Starostwo Powiatowe i Nidzicki Fundusz Lokalny.


Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

13 maja 2024 r. rozpoczęliśmy wyjazdy na basen w Mławie w ramach realizacji projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” współfinansowanego przez Gminę Nidzica.„Niemoralność Pani Dulskiej”.

18 maja 2024 r. w drugi dzień ” Nocy muzeów” w nidzickim zamku, odbyła się premiera sztuki będącej fragmentami dramatu „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, którą przygotował Zespół teatralny ” Za młodzi na sen „. Pomysłodawcą i reżyserem był aktor olsztyńskiego Teatru im. S. Jaracza p. Marcin Kiszluk. Przedstawienie w ciekawej aranżacji, z podmianą odtwórczyń roli Pani Dulskiej zostało przyjęte entuzjastycznie przez rozbawioną publiczność, która nagrodziła aktorów owacją na stojąco. (Była to część projektu „Niemoralność Pani Dulskiej” współfinansowanego z projektu Małe FIO 6 realizowanego przez grupę nieformalną „Za młodzi na sen „.).


„Niemoralność pani Dulskiej”

6 maja 24 r. grupa nieformalna „Za młodzi na sen ” działająca przy NUTW rozpoczęła realizację projektu „Niemoralność Pani Dulskiej” współfinansowanego z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ( FIO). Premiera spektaklu odbędzie się 18 maja 2024 r.


Projekt – „Fredrowskie igraszki miłosne”

23 października 2023 r. III Sąsiedzkie Forum Seniora to realizacja projektu „Fredrowskie igraszki miłosne” współfinansowanego przez Nidzicki Fundusz Lokalny w ramach programu „Działaj Lokalnie ” oraz projektu „Za młodzi na sen” współfinansowanego przez Gminę Nidzica. Zaproszeni goście i słuchacze NUTW spędzili czas w towarzystwie Aleksandra Fredry i jego twórczości. Uczniowie Sz.P. nr 3 i Grupa Teatralna naszego stowarzyszenia przedstawili fragmenty twórczości Aleksandra Fredry. Było to piękne widowisko, a występujący pokazali prawdziwy talent sceniczny. Wielkie brawa.

23 i 24 października uczniowie naszej szkoły brali udział w niezwykłym przedsięwzięciu, które połączyło dwa pokolenia – było to III Sąsiedzkie Forum Seniorów. Na jednej scenie nidzickiego zamku wystąpili „Młodzi duchem” studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. Wszyscy zaprezentowali przedstawienia oparte na utworach Aleksandra Fredry.

Młodzi artyści TR💖JKI wcielili się w rolę bohaterów „Zemsty”- Cześnika, Dyndalskiego, Rejenta i mularzy. Na scenie nie zabrakło też hałaśliwego Gawła i Pawła, którego cierpliwość została wystawiona na straszliwą próbę. Natomiast Cygan z bajki „Cygan i baba”, wykorzystując naiwność kobiety, ugotował zupę z gwoździa. Z kolei małpa, naśladując swoją panią, wzięła barrrrrrdzo gorącą kąpiel. W tę literacką podróż po utworach Fredry widzów zabrali uczniowie, którzy zagrali rolę samego dramatopisarza i jego żony Zofii. Scenariusz trójkowej inscenizacji napisały i całość wyreżyserowały panie Kasia Kobylińska, Ania Borkowska, a muzycznie zilustrował wszystko Jacek Maculewicz.

.

…………………………………….

Integrowanie się poprzez kulturę to nie tylko sposób na budowanie wspólnoty, ale także na rozwijanie lokalnej tożsamości. Początkiem jest wspólnie zorganizowane przez #Konwent #Sołtysów z Gminy Nidzica oraz #Sołectwo #Wietrzychowo wydarzenie kulturalne podczas, którego gościnnie wystąpiła #Grupa #Teatralna ,,Za młodzi na sen” działająca przy Nidzickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku ,,Młodzi duchem” ze spektaklem ,,Miłosne Igraszki” wg. Aleksandra Fredry”, które umożliwiło mieszkańcom wszystkich Sołectw na bliższe poznanie się nawzajem. Takie działania nie tylko wzmacniają więzi społeczne, ale również sprzyjają rozwojowi lokalnej sztuki i tradycji, co przyczynia się do budowania silniejszej społeczności. Dziękujemy obecnym Sołtysom. Anna Lewikowska – Przewodnicząca Konwentu Sołtysów.

.

……………………………………

Dziś gościliśmy na naszej małej scenie ” Młodych Duchem” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nidzicy. Było pięknie. Profesjonalny teatr nie powstydziłby się takich aktorów. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla wszystkich”.

.

………………………………………..

27 marca 2023r. rozpoczęliśmy warsztaty teatralne w ramach realizacji projektu „Za młodzi na sen” współfinansowanego przez Gminę Nidzica i Nidzicki Fundusz Lokalny. To nasze pierwsze spotkanie z instruktorem, aktorem olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza p. Marcinem Kiszlukiem.


Projekt ,, W zdrowym ciele zdrowy duch”

Uniwersytet Trzeciego Wieku z Nidzicy ,,Młodzi Duchem” od lat korzysta z zajęć aqua aerobiku prowadzonych przez p. Edytę Bobińską na pływalni w Chorzelach. W 2023 r. projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” został dofinansowany w kwocie 3 tys. zł przez Gminę Nidzica. Realizacja projektu to 7 wyjazdów 20 osobowej grupy na pływalnię. Walory zajęć dostarczają seniorom wiele korzyści zdrowotnych: łagodząc bóle kręgosłupa oraz poprawiając wydolność fizyczną . Nie brakuje też dobrej dawki humoru oraz pozytywnej energii tryskającej od ćwiczących.


Uczestnictwo w projekcie „Otwarta przestrzeń aktywności”.

26 maja 2023 r. zapoczątkowaliśmy realizację projektu „Otwarta przestrzeń aktywności ” w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „AKTYWNI+”. Beneficjentem jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, a uczestnikami są między innymi nasi słuchacze. Uczestniczymy w różnych warsztatach (rękodzielniczych, garncarskich, malowania na szkle i innych), szkoleniach, konferencjach tematycznych, apiterapii i hortiterapii. Pracujemy również jako wolontariusze w Rajskim Ogrodzie.

Praca w Rajskim Ogrodzie

Podsumowanie projektów zrealizowanych w 2022 r.

22.11.2022 r. w sali rycerskiej nidzickiego zamku, odbyła się uroczystość związana z zakończeniem projektów realizowanych w 2022 r. W ramach Działaj Lokalnie 2022 zrealizowaliśmy projekt „Dancing babki”. Zrealizowaliśmy również projekty z konkursów ogłaszanych przez Gminę Nidzica – „Być razem” oraz „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W założeniach projektów ujęliśmy uroczyste ich zakończenie i zaproszenie innych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów i nie tylko, z gminy Nidzica. Wszystkie organizacje mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w każdej dziedzinie kultury tj. rękodzieła, malarstwa, rzeźby, literatury, występów artystycznych, kulinariów itp.


Dofinansowanie projektu „Dancing Babki” w 2022 r.

4.06.2022r. w Garncarskie Wiosce odbyło się uroczyste wręczenie grantów z programu Działaj Lokalnie 2022. Nasze stowarzyszenie otrzymało wsparcie w kwocie 5400 zł. Środki te będą przeznaczone na warsztaty taneczne i wokalne, a na koniec na prezentację dorobku artystycznego seniorów z gminy Nidzica.


Projekt „Być razem”

„Być razem” – dotacja w wysokości 6.900 zł – projekt współfinansowany przez Gminę Nidzica. Realizacja projektu to 40 godzin warsztatów tańca i
śpiewu, współfinansowanie zakupu strojów dla zespołów, przewóz osób na konkursy.


Projekt ,, W zdrowym ciele zdrowy duch”

W 2022 r. projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” został dofinansowany w kwocie 3 tys. zł przez Gminę Nidzica. Realizacja projektu to 7 wyjazdów 20 osobowej grupy na pływalnię do Chorzel. Walory zajęć dostarczają seniorom wiele korzyści zdrowotnych: łagodząc bóle kręgosłupa oraz poprawiając wydolność fizyczną . Nie brakuje też dobrej dawki humoru oraz pozytywnej energii tryskającej od ćwiczących.


II FORUM SENIORA

15.09.2021 r. w Garncarskiej Wiosce w Kamionce został zrealizowany projekt pod tytułem „Konstytucja Polski, a wizjonerska idea wspólnej Europy”. Projekt skierowany był do seniorów z 7 sąsiednich Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur oraz młodzieży z Zespołu Szkół w Jagarzewie. Było to jednodniowe Forum Seniora, podczas którego zorganizowana była konferencja (dwa wykłady i dyskusja), a także wystawa historyczna poświęcona Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu, zaprezentowana przez młodzież Zespołu Szkół w Jagarzewie, którego W. B. Jastrzębowski jest patronem. Głównym celem organizacji forum były: integracja środowiska skupiającego seniorów, promocja wolontariatu, edukacja osób starszych, promocja kultury i stworzenie warunków umożliwiających seniorom czynny udział w życiu kulturalnym.

Nasze przedsięwzięcie realizowaliśmy poprzez:

– działania zmierzające do integracji i aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej,

– uświadamiania znaczenia konstytucji i symboli narodowych,

– umacniania poczucia tożsamości narodowej oraz dumy z bycia Polakiem,

– rozbudzania postaw patriotycznych,

– kultywowania pamięci o ważnym wydarzeniu historycznym.

Inspiracją dla zorganizowania Forum Seniora jest 230 rocznica uchwalenia 3 maja 1791 r. – pierwszej Konstytucji dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz 190 rocznica napisania przez Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego pierwszej Konstytucji dla Europy. Historia uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest powszechnie znana, trzeba ją tylko przypomnieć, natomiast historia związania z pierwszą Konstytucją dla Europy napisaną przez W. B. Jastrzębowskiego jest kompletnie nie znana i zapomniana przez większość Polaków. Jastrzębowski stworzył wizję zintegrowanej Europy już 190 lat temu, czym zasłużył na obecność w panteonie wielkich Polaków oraz na obecność wśród naszej obywatelskiej świadomości. Fakt ten należy przypomnieć i uświadomić głównie dlatego, że Jastrzębowski urodził się i dzieciństwo spędził we wsi Giewarty koło Janowa, w dzisiejszym powiecie nidzickim. Konferencja odbyła się się w ramach II Sąsiedzkiego Forum Seniora, dzięki grantowi Nidzickiego Funduszu Lokalnego z programu Działaj Lokalnie 2021 oraz wsparciu finansowemu Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur. Współorganizatorem Forum jest Garncarska Wioska w Kamionce, tam też odbyła się konferencja. Wykład na temat Konstytucji 3 Maja oraz Konstytucji dla Europy W. B. Jastrzębowskiego wygłosił p. Hubert Domański (nidzicki przyrodnik, historyk, regionalista, pedagog), który podkreślił fakt prezentowania na szerokim forum sylwetek ludzi wybitnych, a zapomnianych, którzy zmieniają bieg historii. Natomiast p. Jan Truszczyński, wicedyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzania Unii Europejskiej w Komisji Europejskiej, podkreślił elementy wspólne konstytucji współczesnej Unii Europejskiej z wizją wspólnej Europy Jastrzębowskiego, uświadamiając słuchaczom jak wiele idei ten wybitny naukowiec przewidział. Słuchacze Nidzickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem” skupieni w Klubie Poezji przeczytali obszerne fragmenty obu konstytucji.
W ramach projektu słuchacze nidzickiego uniwersytetu przez kilkadziesiąt godzin od czerwca do końca września pracowali jako wolontariusze w Rajskim Ogrodzie. Praca polega na wykonywaniu w ogrodzie pracy fizycznej związanej z utrzymaniem ogrodu. Jest to ogrodoterapia, która jest stosowana w przypadku rekonwalescencji po udarach, wypadkach i paraliżach.


26.07.2021 r. zakończyliśmy realizację projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem” otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.000 zł z Gminy Nidzica na projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” (na rehabilitację seniorów w basenie), realizowanego w ramach konkursu na wykonanie zadań własnych gminy z zakresu „Ochrony zdrowia”.
Aby zrealizować cele projektu, NUTW podpisał umowę na ćwiczenia rehabilitacyjne na pływalni w Chorzelach. Ćwiczenia były nakierowane na usprawnienie kondycji fizycznej, ulgę w bólach kręgosłupa, ramion, kolan, osób starszych. Ćwiczenia te przynoszą efekty, ponieważ zdecydowana większość osób po zakończeniu projektu nadal z nich korzysta, ponosząc pełne koszty.
Podczas 8 wyjazdów z ćwiczeń skorzystało 47 osób, w tym 10 osób nie należy do naszego stowarzyszenia, a są mieszkańcami gminy Nidzica. Ze względu na prawdopodobieństwo ograniczeń sanitarnych w związku z COVID19, projekt był realizowany w miesiącach czerwiec-lipiec. Zorganizowano 8 wyjazdów, po 20 – 23 osoby każdy wyjazd. Podczas każdego wyjazdu 1 godzina pobytu na basenie wykorzystana była na ćwiczenia prowadzone przez instruktorkę. Przez drugą godzinę uczestnicy pływali, korzystali z jacuzzi, biczów wodnych, sauny.
Koordynatorką projektu była Teresa Olszewska.


Realizacja projektu „Za młodzi na sen”

NUTW otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.500 zł do projektu „Za młodzi na sen” realizowanego w ramach konkursu na wykonanie zadań własnych gminy z zakresu – „Kultura, sztuka oraz ochrona kultury i dziedzictwa narodowego”.

W ramach projektu słuchacze uczestniczyli w warsztatach tańca – 20 godzin, warsztatach śpiewu – 20 godzin i warsztatach teatralnych 15 godzin.

Na warsztatach teatralnych słuchacze opracowali jednoaktówkę „Biuro matrymonialne”, którą pokazali widzom – mieszkańcom Jabłonki i Jerutek koło Szczytna.

Podczas warsztatów śpiewu słuchaczki szlifowały swoje umiejętności wokalne, które zaprezentowały podczas dożynek w Janowcu Kościelnym i Nidzicy, a także podczas konferencji w dniu 15 września w Kamionce z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Konstytucji dla Europy Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

9 listopada z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, w sali rycerskiej w zamku Klub Poezji i grupa wokalna „Być razem” w montażu słowno-muzycznym przedstawili wiersze i pieśni patriotyczne.

Grupa taneczna „Dancing babki” na warsztatach tańca przygotowywała się do występów na dożynkach w Janowcu i Nidzicy. Głównym celem prób były przygotowania do Jarockiego Festiwalu Tańca w Olsztynie. Zespół w swojej kategorii zajął III miejsce.

Wszystkie zespoły prezentują swoje umiejętności podczas spotkań słuchaczy NUTW, jak inauguracja czy zakończenie roku akademickiego, a także spotkania integracyjne. Dzięki czynnemu uczestniczeniu w życiu społeczności lokalnej, seniorzy pożytecznie spędzają czas wolny, czują się potrzebni i jak nazwa stowarzyszenia mówi „młodzi duchem”.


Realizacja projektu „Żyj długo i zdrowo”

27.08 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu ” Żyj długo i zdrowo” współfinansowanego przez Nidzicki Fundusz Lokalny oraz Starostwo Powiatowe w Nidzicy.
Główny cel projektu, to – zapobiegać, nie leczyć. Opracowany i sporządzony przez Halinę Pyszko był realizowany na terenie gminy Nidzica i wsi Kamionka z grupą słuchaczy NUTW. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, tylko niewielka liczba słuchaczy mogła w nim uczestniczyć.
Założenia i cel projektu to:
– organizowanie spacerów do lasu, na pola i łąki
– zbieranie roślin o właściwościach leczniczych
– wykłady na temat zdrowego żywienia
– warsztaty ziołolecznictwa
– wizyty w Kamionce w Rajskim Ogrodzie.
Projekt realizowała Halina Pyszko.

Pierwszy wykład i warsztaty poświęcone były roślinom i ich właściwościom leczniczym (prowadziła Halina Pyszko). Omówiono 19 roślin o właściwościach leczniczych m.in : żywokost, czosnek niedźwiedzi, głóg, czarny bez, babkę i dziewannę.

3.09. był spacer na łąki, szukanie i zbieranie omówionych wcześniej roślin leczniczych (takich jak: nawłoć, wrotycz, skrzyp polny, ostropest, babka zwyczajna i lancetowata oraz liście żywokostu), a następnie przygotowywanie z nich specyfików leczniczych: herbat, wywarów, naparów, olejków, żeli i maści.

21.09.2020r. kontynuacja projektu ” Żyj długo i zdrowo”. Warsztaty prowadziła Halina Pyszko. Omówiono właściwości zdrowotne chrzanu, żywokostu, buraków i sposoby przygotowania preparatów do stosowania.
Polecono również na You tubie filmy z udziałem Barbary Kazana ” Spacer zielarski „

6.X.2020r. ciąg dalszy projektu „Żyj zdrowo i długo”. Słuchacze NUTW wysłuchali wykładu p mgr Beaty Rapackiej nt. „Covid 19, początku epidemii, przebiegu zakażenia, objawów i ochrony przed zakażeniem.

13.X.2020 r. uczestnicy projektu „Żyj zdrowo i długo” wysłuchali drugiego wykładu p. mgr Beaty Rapackiej na temat „Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla osób w wieku starszym”. Szczegółowo omówiono zasady zdrowego odżywiania, układania codziennego jadłospisu i form aktywności fizycznej.


Projekt „Tańcem, słowem i śpiewem przedstawione”

01.06.2019 roku NUTW otrzymał grant w kwocie 3500 zł w konkursie
Działaj Lokalnie. Uzyskane środki finansowe zostały przeznaczone na warsztaty teatralne, taneczne i wokalne.


Projekt „Tańczyć i śpiewać to nie grzech”

Projekt dofinansowany przez Gminę Nidzica. Dzięki tym środkom zespół taneczny „Dancing babki” mógł korzystać z opieki instruktora tańca.


Projekt „Kompetencje inwestycją w przyszłość”

6.02 2020 roku na NUTW rozpoczęła się realizacja Projektu ” Kompetencje inwestycją w przyszłość ” finansowanego ze środków UE. W ramach projektu zorganizowano kurs języka angielskiego, w wymiarze 120 godzin lekcyjnych, na który zgłosiło się 12 osób.
Uczestnicy otrzymali podręczniki do nauki i ćwiczeń. Wykładowcą została p. Izabela Kacprzyńska. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zajęcia zostały zawieszone 12.03. Dnia 10.09 zajęcia zostały wznowione z zachowaniem reżimu sanitarnego


Sąsiedzkie forum seniora „Kobieta w życiu społeczeństwa”- 8 i 9 czerwca 2018 r.

Rok 2018 jest rokiem KOBIET. W związku z tym Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem” zorganizował konferencję – forum poświęcone kobiecie. Zadanie polegało na zorganizowaniu dwudniowego forum seniora. Do uczestnictwa w forum zaproszono 6 uniwersytetów trzeciego wieku z województwa warmińsko-mazurskiego: z Działdowa, Lidzbarka Welskiego, Nowego Miasta Lubawskiego, Szczytna, Olsztynka, Ostródy. Podczas dwóch dni w ramach forum odbyło się szereg przedsięwzięć:

– konferencja pt. „Rola kobiety w życiu społecznym na przestrzeni XIX-XXI wieku”, „Słynne Polki, które miały wpływ na losy świata”, którą poprowadził Krzysztof Margol

– spotkanie z seniorką z Nidzicy: założycielką Związku Sybiraków, a także wieloletnią dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nidzicy p. Marią Drozdowicz

– spotkanie z Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy, p. Ewą Gałką

– prezentacja filmu o wsi Małga, która już nie istnieje. Dzieje wsi i jej mieszkańców opowiedziała w wywiadzie udzielonym tuż przed śmiercią Mazurka p. Marta Sienkiewicz. Film zaprezentował ks. Roland Zagóra

– wystawa malarstwa seniorki z Nidzickiego UTW p. Ewy Dasiewicz

– „Legenda o Łynie” – spektakl w wykonaniu grupy teatralnej „Za młodzi na sen” oraz młodzieży szkolnej

– występ zespołu wokalnego „Być razem” oraz zespołu tanecznego „Dancing babki”

– kolacja integracyjna – podczas której słuchacze UTW wymieniali doświadczenia ze swojej pracy społecznej i sąsiedzkiej pomocy

– wolontariat – praca w Rajskim Ogrodzie w Kamionce i zwiedzanie ogrodu.

Forum odbyło się 8-9 czerwca 2018r. w Garncarskiej Wiosce w Kamionce koło Nidzicy. Współorganizatorami zadania byli: Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska w Kamionce, Sekcja Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nidzicy, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nidzicy. W trosce o zdrowie i wolniejsze starzenie się seniorzy powinni starać się optymalnie organizować czas w ciągu dnia, aby żyć aktywnie. Nie starzeje się ten człowiek, któremu brak na to czasu. Realizując zadanie zachęcamy do rozwijania aktywności twórczej, artystycznej, do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Dzięki realizacji tego zadania odbiorcy przekonali się, że wiek emerytalny może być nowym satysfakcjonującym okresem życia, niekoniecznie nudnym. Członkami uniwersytetów trzeciego wieku w zdecydowanej większości są kobiety. Czy dlatego, że pełnią wiodącą rolę w życiu ? Kobiety przez całe swoje życie dążą do poznawania świata, niesienia pomocy, opieki nad innymi, spełniania swoich marzeń, są żądne wiedzy i oczywiście chcą pracować, w jakiejkolwiek formie. Kobiety – emerytki chcą spotykać się z rówieśnikami, ale również z młodymi ludźmi. Dużo mówi się obecnie o polityce senioralnej, potrzebach ludzi starszych, ale nie idą za tym konkretne działania. Nasze stowarzyszenie podejmuje inicjatywy aby to zmienić. Sąsiedzkie forum seniora jest przedsięwzięciem propagującym aktywność społeczną seniora, a szczególnie kobiet. Odbiorcami zadania byli przedstawiciele (po 4 osoby) z każdego wymienionego wyżej uniwersytetu. Uniwersytet nidzicki jako gospodarza, reprezentowało około 50 osób (razem z zaproszonymi przedstawicielami innych organizacji pozarządowych). Zaproszeni byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych skupiających seniorów z powiatu nidzickiego. Ogółem w projekcie uczestniczyło 79 osób w tym: 62 kobiety i 17 mężczyzn.


Projekt „Dzieci lubią bajki, babcie lubią dzieci”

W 2016r. napisaliśmy projekt pod tytułem „Dzieci lubią bajki, babcie lubią dzieci”. Na jego realizację otrzymaliśmy od Nidzickiego Funduszu Lokalnego grant w wysokości 2.550 zł.
We współpracy z Przedszkolem nr 2 w Nidzicy wystawiliśmy bajkę „Calineczka”.
Potrzebą grupy jest integracja międzypokoleniowa poprzez realizację przedsięwzięć artystyczno edukacyjnych, aktywne spędzenie czasu wolnego przez dzieci i seniorów, poszerzenie i zdobycie nowych umiejętności oraz wiedzy z zakresu gry teatralnej.