Biuro Stowarzyszenia mieści się w ratuszu przy pl. Wolności 1.

Dyżury członków Zarządu – w każdą środę od g. 10:00 – 12:00.

adres E-mail nutw@nidzica.pl


Głównym celem działalności jest aktywizacja i integracja seniorów w społeczności lokalnej poprzez:

 • organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji,
        szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych.
 • spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku  nidzickim, regionalnie, w Polsce i na świecie,
 • rehabilitację zdrowotną,
 • naukę języków obcych
 • aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,
 • działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez
        specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,
 • współdziałanie i wspieranie członków Stowarzyszenia w działaniach na rzecz
        współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których
        cele są wspólne,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
 • prowadzenie działalności dobroczynnej.

Aktualny skład Zarządu

1. Maria RapackaPrezes Zarządu
2. Halina PyszkoWiceprezes Zarządu
3. Ewa DasiewiczWiceprezes Zarządu
4. Elżbieta SzypulskaSekretarz
5. Teresa MielczarekSkarbnik
6. Teresa OlszewskaCzłonek Zarządu
7. Elżbieta RybakCzłonek Zarządu

KRÓTKA HISTORIA NIDZICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „Młodzi duchem”

Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem” powstał w 2007 roku. 14 marca 2008 r. miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego NUTW z udziałem władz miasta i powiatu. Uroczyste „Gaudeamus igitur” w wykonaniu nidzickiego chóru Collegium Castellanum wybrzmiało w nidzickim zamku. Wykład inauguracyjny „Parlamentaryzm wczoraj i dziś” wygłosił dr Andrzej Kopytko, prodziekan Wydz. Humanistycznego UWM. W tym dniu podpisano też umowy o współpracy:
– z Wydz. Humanistycznym UWM
– z burmistrzem Nidzicy, który udostępnił 2 pomieszczenia: na biuro i salę do nauki języków obcych.
– ze starostą o bezpłatnym korzystaniu z sali gimnastycznej LO
– z dyrektorem MOPS , o możliwości odbywania zajęć i zebrań w świetlicy ośrodka
– z dyrektorem NOK, o udostępnieniu sal do realizacji zadań programowych.
– z ZOOKSiT (obecnie CUW)
– z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną.

W skład pierwszego zarządu Stowarzyszenia weszli:

 • Ryszard Kumelski – prezes
 • Henryka Andryszczyk
 • Jadwiga Łodziewska
 • Jadwiga Zacharek
 • Stanisław Czyżyk

W X 2009 r. wybrano nowy zarząd w składzie:

 • Stanisław Wiatrowski – prezes
 • Ryszard Kumelski
 • Krystyna Brzuzy
 • Wanda Jastrzębowska
 • Jerzy Grabowski

w 2011 r. wybór nowych władz Stowarzyszenia

 • Stanisław Wiatrowski – prezes
 • Teresa Mielczarek
 • Teresa Pel
 • Barbara Przybyszewska
 • Irena Mamińska

W 2013 r. wybrano kolejny zarząd:

 • Stanisław Wiatrowski – prezes
 • Zdzisław Tański – wiceprezes
 • Lucyna Denis – sekretarz
 • Teresa Mielczarek
 • Elżbieta Cichocka
 • Jadwiga Głowacka
 • Bożena Busz
 • Teresa Pel
 • Jadwiga Leśniewska

W sierpniu 2016 r. z żalem pożegnaliśmy naszego prezesa i kolegę p. Stanisława Wiatrowskiego. Nowym prezesem została Maria Rapacka, a wiceprezesem Halina Pyszko


W 2017 r. wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie:

 • Maria Rapacka – prezes
 • Halina Pyszko – wiceprezes
 • Elżbieta Cichocka – wiceprezes
 • Małgorzata Gorczyńska – sekretarz
 • Teresa Mielczarek – skarbnik
 • Elżbieta Wojciechowska – członek
 • Krystyna Brzuzy – członek

30 czerwca 2020 r. nastąpiła zmiana – funkcję sekretarza objęła Ewa Kunicka i Zarząd działał w składzie:

 • Maria Rapacka – prezes
 • Halina Pyszko – wiceprezes
 • Elżbieta Cichocka – wiceprezes
 • Ewa Kunicka – sekretarz
 • Teresa Mielczarek – skarbnik
 • Elżbieta Wojciechowska – członek
 • Krystyna Brzuzy – członek

kolejny Zarząd NUTW został wybrany 08 czerwca 2021 r. w składzie :

 • Maria Rapacka – prezes
 • Halina Pyszko – wiceprezes
 • Ewa Dasiewicz – wiceprezes
 • Wanda Jastrzębowska – sekretarz do XII 22r, a następnie funkcję tę objęła Ewa Brodniewicz, a od 29 III 23 r. Elżbieta Szypulska
 • Teresa Mielczarek – skarbnik
 • Teresa Olszewska – członek zarządu
 • Elżbieta Rybak – członek zarządu

HYMN STOWARZYSZENIA

Więcej myśli, więcej ducha
Przemieniajmy razem świat
W żarze słowa, biesiad kole
Spotykajmy się przy stole
ref.
Przybywajmy, by się uczyć
I radować i szanować
(śpiewać, tańczyć, integrować) bis

Póki umysł nie skamieniał
Póki oczy pełne ognia
I świat jeszcze nas zachwyca
Uniwersytet Nidzica
ref.
Przybywajmy, by się uczyć
I radować i szanować
(śpiewać, tańczyć, integrować) bis

autorka tekstu: Janina Wiatrowska