Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej 25.04.24 r. Pani Prezes otrzymała od Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Tadeusza Danielczyka podziękowanie za współpracę naszego stowarzyszenia z Radą Miejską i Burmistrzem.


8 września 2023 r. Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ,, Młodzi Duchem” otrzymał wyróżnienie w ,,Nidzickich Lazurytach Przedsiębiorczości 2023″ od Samorządu Gminy Nidzica w kategorii „Najlepsza firma, organizacja lub produkt lokalny”.


11.10.2021 r. na Wojewódzkiej Konferencji Organizacji Senioralnych w Olsztynie zorganizowanej przez olsztyńską Federację UTW WiM z okazji „Międzynarodowego dnia osób starszych”, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa, rozstrzygnięto konkurs „Perła Warmii i Mazur”. Pan Marszałek uhonorował wyróżniające się organizacje oraz osoby wyjątkowo aktywne w działaniach na rzecz seniorów.
Jednym z trzech wyróżnionych uniwersytetów jest NUTW „Młodzi duchem”. Statuetkę „Perła Warmii i Mazur – 2021” odebrała z rąk marszałka G.M. Brzezina prezes nidzickiego stowarzyszenia – p. Maria Rapacka.


W 2019 r. nasza koleżanka Halinka Pyszko ( wiceprezes NUTW) została uhonorowana statuetką w 1. edycji konkursu „Aktywny Senior/Seniorka na Warmii i Mazurach” za aktywną działalność i zaangażowanie na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej. Cieszymy się i gratulujemy Laureatce.